تلفکس شرکت:۰۳۱۴۲۹۹۰
مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:۱۰۴

مدیرقسمت آلومینیوم:آقای مهندس سلیمانی داخلی:۱۱۵
کارشناس فروش واحد آلومینیوم:آقای مهندس محمدی داخلی:۱۰۲

info@jahanayegh.com

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان عایق پارس می باشد

designed by http://vasco.ir