تلفکس شرکت:۰۳۱۴۲۹۹۰
مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:۱۰۴
کارشناس فروش واحد سرامیک فایبر:خانم مهندس کرمی داخلی:۱۱۴
info@jahanayegh.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان عایق پارس می باشد

designed by http://vasco.ir