تلفکس:۰۳۱۴۲۹۹۰

مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:۱۰۴

مدیر قسمت عایق سرد:آقای مهندس موحدی داخلی:۱۳۶

کارشناس فروش عایق سرد:آقای مهندس ابوالقاسمی داخلی:۱۳۸

کارشناس فروش عایق سرد:آقای مهندس حبیبی داخلی:۱۳۹

INFO@JAHANAYEGH.COM

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت جهان عایق پارس می باشد

designed by http://vasco.ir